Zanimljiva pitanja i odgovori od CCAA

Mogu li na temelju inozemne pilotske dozvole dobiti hrvatsku dozvolu i kako?

U ovisnosti o tome koja je zemlja izdala dozvolu, može se na temelju postojeće dozvole steći hrvatska dozvola pilota. Ukoliko je stečena u jednoj od zemalja članica EASA-e, odnosno jednoj od zemalja potpisnica ECAA sporazuma s međusobnim priznavanjem (popis tih zemalja je vidljiv na stranici:http://www.easa.europa.eu/approvals-and-standardisation/mutual-recognition.php) hrvatska dozvola se stječe tako da se podnosi Zahtjev za zamjenu JAA dozvole.

Agencija tada šalje upit zemlji članici koja je tu dozvolu izdala, te kada dobije pozitivan odgovor, podnositelju zahtjeva izdaje hrvatsku dozvolu. Imatelji dozvola koje su izdane u zemljama koje se ne nalaze na gore navedenom popisu zemalja s međusobnim priznavanjem, moraju ispuniti sve zahtjeve JAR-FCL, a to su teorijsko osposobljavanje, položen pripadajući teorijski ispit (CPL teorija, ATPL teorija, IR teorija), te moraju dokazati praktičnu osposobljenosti pred hrvatskim ispitivačem.

Imatelj ATPL dozvole koji ima više od 1500 sati letačkog iskustva na višečlanoj posadi može biti oslobođen od pohađanja osposobljavanja. Za PPL dozvolu kandidat mora imati više od 100 sati naleta, te položiti ispit iz poznavanja Zrakoplovnih propisa i Ljudskih sposobnosti i ograničenja, te položiti provjeru praktične osposobljenosti. Za zamjenu bilo koje dozvole, kandidat mora posjedovati svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti izdanu u jednoj od zemalja sa gore navedenom popisa.

Napomena:

Na popisu je vidljivo koji pravilnik pojedina zemlja ima implementiran, te se priznaje dozvola, odnosno svjedodžba zdravstvene sposobnosti samo ukoliko ta zemlja ima implementiran pripadajući pravilnik za taj tip dozvole.

Koje su razlike u tipovima pilotskih dozvola?

Dozvole koje se izdaju u Republici Hrvatskoj su:

a) Dozvola privatnog pilota (PPL) – privilegije ove dozvole omogućuju imatelju dozvole da obavlja dužnost zapovjednika aviona ili kopilota aviona / helikoptera na letovima za koje se ne plaća naknada.

b) Dozvola profesionalnog pilota (CPL) – ova dozvola omogućava korištenje privilegija imatelja PPL dozvole, te sljedećih privilegija:

  1. obavljanje poslova zapovjednika aviona ili kopilota bilo kojeg aviona/helikoptera uključenog u operacije koje nisu komercijalni zračni prijevoz,
  2. obavljanje poslova zapovjednika avion a/ helikoptera u komercijalnom zračnom prijevozu na bilo kojem jednopilotnom avionu / helikopteru,
  3. obavljanje poslova kopilota u komercijalnom zračnom prijevozu

c) nakon što se ispune uvjeti sati naleta, smije se pristupiti praktičnom ispitu sa ispitivačem, te se nakon uspješno položenog ispita izdaje ATPL dozvola, koja nosi iste privilegije kao i kod imatelja CPL dozvole, te dodatno:

  1. obavljanje dužnosti zapovjednika ili kopilota aviona / helikoptera u komercijalnom zračnom prometu

Kako mogu steći dozvolu komercijalnog pilota?

Prvi korak u postupku stjecanja dozvole komercijalnog pilota aviona je taj da se morate obratiti ovlaštenoj organizaciji za osposobljavanje. U ovom slučaju to je FTO (Flying Training Organization).

U toj organizaciji se pohađa teorijska i praktična obuka za stjecanje komercijalne dozvole (CPL). Nakon završene teorijske obuke, u Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo se polaže teorijski ispit, a nakon obavljene praktične obuke, Agencija Vam određuje ispitivača s kojim ćete napraviti provjeru. Nakon uspješno obavljene provjere, izdaje se dozvola profesionalnog pilota aviona (CPL).

Koja su propisana ograničenja za upravljanje zrakoplovom u vezi sa dobi osobe koja upravlja?

Općenito, za upravljanje zrakoplovom nije propisana maksimalna dob. Međutim, za upravljanje zrakoplovom u koji se koristi u komercijalnom zračnom prijevozu postoji ograničenje. Kada navrši 65 godina imatelj dozvole ne smije više upravljati zrakoplovom koji se koristi komercijalnom zračnom prijevozu.

Od 60 – 64. godine života ne smije letjeti u komercijalnom zračnom prijevozu, osim kao član višečlane posade i pod uvjetom da je jedini član posade koji je navršio 60 godina.

Nakon 65. godine imatelj dozvole ne smije letjeti zrakoplovom u komercijalnom zračnom prijevozu. Međutim, kako je valjanost dozvole određena valjanošću svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti, imatelj dozvole smije letjeti dok god je zdravstveno za to sposoban.

Koji je prvi korak da postanem pilot?

Prvi korak je kontakt prema organizaciji za osposobljavanje (PPL organizacija, FTO) u kojoj će Vas se uputiti u daljnje korake. Kako bi počela praktična obuka, morate imati i certifikat o zdravstvenoj sposobnosti koji se dobiva u odobrenom Aeromedical Centru.

Koji su zahtjevi za stjecanje PPL dozvole?

Zahtjevi za stjecanje PPL dozvole su kako i kod svih ostalih dozvola. Završena obuka, položen teorijski dio ispita, završena praktična obuka, te položen praktični dio ispita. Kod polaganja teorijskog dijela ispita, polaže se devet predmeta. Kako bi se položio svaki pojedini ispit, kandidat mora dostići 75% posto točno odgovorenih pitanja.

Kod praktičnog ispita, sve sekcije propisane za polaganje moraju biti uredno odrađene, što ispitivač određen za provjeru mora potvrditi. Po preporuci ispitivača, kandidat može biti poslan na daljnje osposobljavanje, ili ispitivač daje preporuku (u vidu prolaza ispita) da se kandidatu izda dozvola privatnog pilota aviona.

 

s Vama od 1990