školovanje ppl (a)

ŠKOLOVANJE PPL(A)
550 €
4.090,00 kn
Classroom theory / 120 hrs.
Ecos pilot school
Ecos pilot school
ŠKOLOVANJE PPL (A)
550 €
4.090,00 kn
Distance learning + 20 hrs Classroom
Polaznik od škole dobiva pribor za navigaciju
ŠKOLOVANJE PPL (A)
130 € + PDV
968,50 kn + PDV
Practical training ( Cessna 150 )
ŠKOLOVANJE PPL (A)
160 € + PDV
1.192,00 kn + PDV
Practical training ( Cessna 172N )
ŠKOLOVANJE PPL (A)
170 € + PDV
1.266,00 kn + PDV
Practical training ( Cessna 172F Reims Rocket 210 HP/glass cockpit )
Untitled
U cijenu uključeni svi troškovi praktičnog treninga. Dodatni troškovi su ispiti u agenciji za civilno zrakoplovstvo, zdravstvena svjedodžba kat. 1 ili 2 i državni ispitivač kod polaganja praktičnog djela.

s Vama od 1990