PPL(A) – školovanje

ZAŠTO NAUČITI LETJETI?

To je bijeg iz dvodimenzionalnog svijeta. Letenje vas vodi na drugi svijet s novim perspektivama. Odjednom, udaljenost će se smanjiti a vaše perspektiva promijeniti. Možete početi razmišljati o vašem svijetu odozgo. Vaši će se osjećaji promijeniti te nećete biti ograničeni na svoje brige. Zato postanite pilot.

Istražite nova mjesta. Učenje letenja vas tjera da istražujete svijet, udaljenost je vaša odluka. Postanite pilot i proširite svoje vidike te doživite osjećaj slobode i uspjeha.

Učenje letenja će transformirati vaš život. To vas uranja u nove senzacije i omogućava vam da doživite uzbudljive izazove.

NAJNIŽA DOBNA GRANICA

Učenik pilot mora biti star najmanje 16 godina prije prvog samostalnog leta.

Kandidat za PPL(A) mora biti star najmanje 17 godina.

ZDRAVSTVENA SPOSOBNOST

Kandidat za PPL(A) mora imati važeću svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti kategorije 1 ili 2.

PPL(A) – PRIVATE PILOT LICENSE (AEROPLANES)

Dozvola privatnog pilota aviona

Obuka za Privatnog pilota aviona provodi se u skladu sa pravilima EASA PART-FCL (Flight crew Licensing). I naša zemlja Hrvatska je članica Europske agencije za sigurnost zračnog prometa.

Kandidat koji uspješno završi školovanje za PPL(A) ima mogućnost nekomercijalnog letenja u vizualnim meteorološkim uvjetima što znači da uvijek tijekom letenja mora biti van oblačnosti.

Obuka se sastoji od teorije i letačkog dijela.

TEORIJSKA OBUKA

Teorijska obuka odvija se u grupama ili individualno. Na predavanjima kandidati uče sljedeće predmete:

1. Zrakoplovni propisi – konvencije i ATC procedure ; Predavač: Milenko Bucalović dipl.iur.prof.pilot

2 .Zrakoplovni propisi – Službe kontrole letenja ; 

3. Komunikacija 

4. Osnove zrakoplovne fiziologije ( human faktors )

5. Opće poznavanje zrakoplova – općenito

6. Principi leta – aerodinamika aviona

7. Opće poznavanje zrakoplova – motori

8. Opće poznavanje zrakoplova – instrument

9. Meteorologija – ključevi i karte 

10. Navigacija – kompasna i računska

11. Navigacija – radio navigacija

12. Operativne procedure

13. Perfomanse i planiranje leta

Nakon svakog predmeta kandidati pišu interne testove, te nakon interno položenih svih ispita mogu pristupiti službenom polaganju teorijskog ispita kod zrakoplovne Agencije.

Kandidat može započeti s praktičnom obukom na avionu već u toku teorijske obuke te na taj način uz instruktora dobiti bolji uvid u gradivo naučeno na teorijskoj obuci.

U Ecos pilot school obuka se izvodi na školskim avionima Cessna 150 , Cessna 172 N i Cessna 172 Rocket. Kandidat može izaći na praktični ispit nakon 45 sati leta. Tijekom školovanja kandidat mora usvojiti osnovna znanja i vještine samostalnog upravljanja avionom. Za što bolju učinkovitost obuke preporučuje se kontinuirano letenje. Nakon što se završi s praktičnom obukom i nakon što se uspješno polože svi ispiti na Agenciji, pilotska škola prijavljuje kandidata za polaganje praktičnog ispita pred jednim od ovlaštenih ispitivača kojeg odredi Agencija. Po uspješnom završenom ispitnom letu kandidat dobiva dozvolu privatnog pilota aviona.

FCL.025 Provođenje ispita iz teorijskog znanja u svrhu stjecanja dozvola

a) Odgovornosti podnositelja zahtjeva
(1) Podnositelji zahtjeva moraju pristupiti kompletnom setu ispita iz teorijskog znanja za određenu dozvolu ili ovlaštenje u jednoj državi članici.
(2) Podnositelji zahtjeva smiju pristupiti ispitu ako ih je preporučila odobrena organizacija za osposobljavanje (ATO) odgovorna za njihovo osposobljavanje, i to nakon što su završili odgovarajuće elemente tečaja teorijskog dijela osposobljavanja zadovoljavajućem standardu.
(3) Preporuka odobrene organizacije za osposobljavanje vrijedi 12 mjeseci. Ako podnositelj zahtjeva nije pristupio polaganju ispita barem jedanput u tom razdoblju, potrebu za daljnjim osposobljavanjem mora odrediti ATO, temeljem potreba podnositelja zahtjeva.

b) Kriteriji za uspješno položen ispit
(1) Uspješan prolaz na pojedinom ispitu podnositelj zahtjeva postiže ako ima najmanje 75 % bodova na tom ispitu. Nema kaznenih bodova.
(2) Ako nije drukčije određeno ovim dijelom, za podnositelja zahtjeva će se smatrati da je uspješno položio zahti­jevani ispit iz teorijskog znanja za odgovarajuću dozvolu pilota ili ovlaštenje, nakon što je uspješno položio sve pojedine ispite unutar vremenskog razdoblja od 18 mjeseci, započeto s krajem kalendarskog mjeseca kada je Podnositelj zahtjeva prvi put pristupio polaganju ispita.
(3) Ako podnositelj zahtjeva nije uspio položiti pojedini ispit iz 4 pokušaja, ili nije uspio položiti kompletni set ispita iz teorijskog znanja unutar 6 ispitnih rokova ili u razdoblju iz točke (2), on/ona će morati ponovo polagati kompletni set ispita iz teorijskog znanja. Prije ponovnog polaganja kompletnog seta ispita iz teorijskog znanja, podnositelj zahtjeva mora obaviti dodatno osposobljavanje u odobrenoj organizaciji za osposobljavanje. Opseg i trajanje tog osposobljavanja mora odrediti organizacija za osposobljavanje, temeljem potreba podnositelja zahtjeva.

VALJANOST OVLAŠTENJA

Dozvola privatnog pilota aviona PPL(A) vrijedi dvije godine od dana izdavanja. Za produženje dozvole dovoljno je 12 sati letenja u zadnjih 12 mjeseci prije isteka od čega 1 sat s instruktorom. Ukoliko pilot iz bilo kojeg razloga nije letio tijekom te dvije godine dovoljna je provjera s ovlaštenim ispitivačem .Paralelno s pilotskom dozvolom potrebno je obnavljati i liječničku svjedodžbu svake dvije godine.

STJECANJE OVLAŠTENJA ZA NOĆNO LETENJE

Kandidat mora letjeti avionom najmanje 5 sati noću od čega najmanje 3 sata s instruktorom, uključujući 1 sat rutnog navigacijskog letenja te 5 samostalnih polijetanja i slijetanja sa zaustavljanjem.

Cjelokupna obuka odvija se na aerodromu Zagreb – Pleso.

Uvjeti za početak osposobljavanja

Na ovo osposobljavanje se mogu prijaviti svi imaoci važeće PPL(A) dozvole s važećom klasom 1 ili 2 liječničke svjedodžbe.

Praktično osposobljavanje

Praktično osposobljavanje vrši se na avionu Cessna 172 N ili na Cessni 172 Rocket .Nakon teorijske obuke kandidat nakon uspješno završene praktične obuke na avionu (ukupno 5 sati naleta) dobiva svjedodžbu pilotske škole Ecos pilot school na osnovu koje upisuje ovlaštenje za noćno VFR letenje

VALJANOST OVLAŠTENJA

Ovlaštenje vrijedi koliko i dozvola, produžuje se zajedno s dozvolom, ukoliko je od zadnjeg leta proteklo više od 3 mjeseca pilot mora obaviti provjeru s ovlaštenim ispitivačem i na taj način produžiti valjanost.

s Vama od 1990