Najam zrakoplova / članovi AK Ecos / insrtuktor

Cessna 150
130 €
965,00 kn.
1 hrs
Cessna 172N
150 €
1.115,00 kn.
1 hrs.
Cessna 172 F
170 €
1.265,00 kn.
Reims Rocket)210 HP/ glass cockpit
1 hrs.
Članstvo AK Ecos
Svi koji su završili PPL(A) školovanje u Ecos pilot school imaju pravo poslije školovanja postati članovi AK Ecos
Godišnja članarina 300,00 kn.
Cessna 150
110 €
815,00 kn.
1 hrs.
Cessna 172N
125 €
930,00 kn.
1 hrs.
Cessna 172 F
155 €
1.150,00 kn.
Reims Rocket)210 HP/ glass cockpit
1 hrs.
Cijena instruktora
20 €
150,00
1 hrs.

s Vama od 1990