GDPR

Ovim se propisuje način usklađivanja odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera kako bi se osiguralo i moglo dokazati da se obrada provodi u skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Službeni list Europske unije, L 119, 4. svibnja 2016.
Voditelj obrade ima obvezu obrade samo onih osobnih podataka koji su nužni za svaku posebnu svrhu obrade, odnosno podataka koji moraju biti primjereni i relevantni za svrhu.
Stoga voditelj obrade obrađuje sljedeće osobne podatke

Vrsta informacije Razlog obrade Osnova obrade
Imena i prezimena poslovno – ugovornih partnera, adrese, OIB, brojevi telefona, datumi rođenja i e-mail adrese. Osiguravanje statusa poslovno – ugovornih partnera u poslovnim odnosima Društva. Izvršenje ugovornih poslovnih odnosa, a sve u svrhu zakonskih obveza u interesa Društva i poslovne ugovorne strane.
(niža kategorija)
Imena i prezimena, datumi rođenja osoba za kontakt u slučaju hitnog obavještavanja. Osiguravanje statusa poslovno – ugovornih partnera u poslovnim odnosima Društva. Izvršenje ugovornih poslovnih odnosa, a sve u svrhu zakonskih obveza u interesa Društva i poslovne ugovorne strane.
(niža kategorija)
Imena i prezimena adrese, OIB, brojevi telefona i e-mail adrese sukcesivnih partnera poslovno – ugovornih partnera (treće osobe).
Osiguravanje statusa poslovno – ugovornih partnera u poslovnim odnosima Društva. Izvršenje ugovornih poslovnih odnosa, a sve u svrhu zakonskih obveza u interesa Društva i poslovne ugovorne strane.
(viša kategorija)
Podatke o bankama i računima, prometima po računima Ugovorne strane ili drugih poslovno povezanih osoba (treće strane).
Osiguravanje statusa poslovno – ugovornih partnera u poslovnim odnosima Društva. Izvršenje ugovornih poslovnih odnosa, a sve u svrhu zakonskih obveza u interesa Društva i poslovne ugovorne strane.
(viša kategorija)
Imena i prezimena zaposlenika, adrese, OIB, brojevi telefona, datumi rođenja i e-mail adrese. Osiguravanje statusa poslovno – ugovornih partnera u poslovnim odnosima Društva. Izvršenje ugovornih poslovnih odnosa, a sve u svrhu zakonskih obveza u interesa Društva i poslovne ugovorne strane.
(niža kategorija)
Podatci dobavljača i kupaca Društva.
Osiguravanje statusa poslovno – ugovornih partnera u poslovnim odnosima Društva. Izvršenje ugovornih poslovnih odnosa, a sve u svrhu zakonskih obveza u interesa Društva i poslovne ugovorne strane.
(niža kategorija)

Voditelj obrade obrađuje osobne podatke na način koji jamči sigurnost osobnih podataka, tako da su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, nezakonite obrade, slučajnoga gubitka, uništenja ili oštećenja.
Voditelj obrade sve navedeno u st. 1. ovog članka provodi organizacijskim i tehničkim mjerama.
Voditelj obrade provodi sljedeće informacijske, organizacijske i tehničke mjere:
– zaštitu sustava od internih i eksternih rizika
– zaštitu od neovlaštenog pristupa
– zaštitu podataka u fizičkom obliku
– minimiziranje obrade, pseudonimizaciju
– propisivanje pravila – politiku zaštite podataka
– nadležnosti i odgovornosti vlasnika podataka
– periodičku obuku osoblja.

Ispitanik će o svakoj obradi osobnih podataka biti informiran kako se osobni podatci koji se odnose na njega: prikupljaju, upotrebljavaju, daju na uvid ili na drugi način obrađuju te do koje se mjere ti osobni podatci obrađuju ili će se obrađivati.
Svaka informacija i komunikacija u vezi s obradom osobnih podataka ispitaniku je lako dostupna i razumljiva jer se prilikom informiranja ispitanika služi jasnim i jednostavnim jezikom.
Ispitanik je upoznat s identitetom voditelja obrade i svrhama obrade na internetskim stranicama voditelja obrade ili u prostorijama sjedišta / poslovnog prostora voditelja obrade.
Voditelj obrade upoznat će ispitanika s rizicima, pravilima, zaštitnim mjerama i pravima u vezi s obradom osobnih podataka i načinom ostvarenja svojih prava u vezi s obradom putem internetske stranice voditelja obrade ili u prostorijama sjedišta / poslovnog prostora voditelja obrade.