cpl (a)

Ecos pilot school
U školovanju svaki pojedinac može uz ove pakete odabrati i svoj paket ( može se početi na cessni 150 pa da na kraju bude Cessna 172 F Reims Rocket)210 HP/ glass cockpit !
cessna 150
1.500,00 €
11.145,00 kn
paket - 10 hrs
Tečaj se sastoji od 15 sati letenja (10 sati cessna 150 i 5:00 sati na avionu s uvlačivim stajnim trapom i promijenjivim korakom elise) za pilote koji imaju Instrument Rating ili koji su završili basic instrument flight module. Za pilote koji nisu završili basic instrument flight module, tečaj traje 25 sati
Nije uključeno 5 hrs. na avionu s uvlačivim stajnim trapom i promijenjivim korakom elise!
Cessna 150
2.950,00 €
21.920,00 kn
paket - 20 hrs
Za pilote koji nisu završili basic instrument flight module, tečaj traje 25 hrs.
Nije uključeno 5 hrs. na avionu s uvlačivim stajnim trapom i promijenjivim korakom elise!
Cessna 172 N
1.700 €
12.630,00 kn
paket -10 hrs
Tečaj se sastoji od 15 sati letenja (10 sati cessna 172 N i 5:00 sati na avionu s uvlačivim stajnim trapom i primijenjivim korakom elise) za pilote koji imaju Instrument Rating ili koji su završili basic instrument flight module. Za pilote koji nisu završili basic instrument flight module, tečaj traje 25 sati
Nije uključeno 5 hrs. na avionu s uvlačivim stajnim trapom i promijenjivim korakom elise!
Cessna 172
3.350 €
24.890,00 kn
paket -20 hrs
Za pilote koji nisu završili basic instrument flight tečaj traje 25 sati
Nije uključeno 5 hrs. na avionu s uvlačivim stajnim trapom i promijenjivim korakom elise!
Cessna 172 F Reims Rocket)210 HP/ glass cockpit
1.800 €
13.375,00 hr.
paket -10 hrs
Tečaj se sastoji od 15 sati letenja (10 sati cessna 172 F -promijenjivi korak i 5:00 sati na avionu s uvlačivim stajnim trapom ) za pilote koji imaju Instrument Rating ili koji su završili basic instrument flight module. Za pilote koji nisu završili basic instrument flight module, tečaj traje 25 sati
Nije uključeno 5 hrs. na avionu s uvlačivim stajnim trapome!
Cessna 172 F Reims Rocket)210 HP/ glass cockpit
3.550 €
26.370,00 hr.
paket -20 hrs
Za pilote koji nisu završili basic instrument flight module, tečaj traje 25 sati
Nije uključeno 5 hrs. na avionu s uvlačivim stajnim trapom!

s Vama od 1990