Cjenik

cJENIK-NOVIL

CIJENE-LETENJA-I-TIME-BUILDINGAL

*Cijena uključuje sve troškove osim posebnih zahtjeva učenika.

*Slijetanja na AD Zagreb za noćno letenje plaćaju se posebno po cijeni aerodroma.
*Pravo na klupske cijene imaju svi članovi Aerokluba ECOS koji su za tekuću kalendarsku godinu platili klupsku članarinu. Klupske cijene ne vrijede tijekom školovanja bez obzira što je učenik eventualno član aerokluba.

Tko se može učlaniti u Aeroklub Ecos

– svi koji su završili školovanje u Ecos pilot school

– svi koji nisu završili školovanje u Ecos pilot School  – ako želite postati članovi Ak. Ecos morate naletjeti 25 sati po redovnim cijenama te biti aktivni u Ak. Ecos-u

s Vama od 1990