Notam

IPPC Notam

Notam LD/B-0206/18

XYA9112
GG ENHBZEZN ENHBZEZN
171331 LDZAYNYX
(B0206/18 NOTAMN
Q) LDZO/QWLLW/IV/BO/AW/000/014/4547N01558E001
A) LDZL
B) 1805061800 C) 1805061900
E) MASS RELEASE OF 150 SKY LANTERNS WI AREA OF RADIUS 0.7NM
CENTERED AT 454727N 0155809E (ZAGREB, PRISAVLJE). 
FOR INFO ABOUT ACTUAL ACT CTC RELEVANT ATC UNIT 
(ZAGREB APP TEL +385 1 6259 309).
F) GND
G) 1000FT AGL)

>>> END-OF-BULLETIN <<<�

RADOVI NA LDZA

 LDZA – ZAGREB/PLESO – ZAMJENA RUBNIH SVJETALA UZLETNO-SLETNE STAZE I SVJETALA KRAJA
UZLETNO-SLETNE STAZE

1.   OPĆENITO

Od lipnja 2017, na Međunarodnoj zračnoj luci Zagreb obavljat će se zamjena rubnih svjetala uzletno-sletne staze i svjetala kraja uzletno-sletne staze. Očekivano trajanje radova je oko dva mjeseca.

2.   POSEBNOSTI IZVOĐENJA RADOVA

Lampe će se zamjenjivati simetrično na obje strane uzletno-sletne staze u dionicama sukladno električnim krugovima. Na mjestima gdje se ocijeni potrebnim izvršit će se također popravci baze/betonskog temelja svjetala.

OPERATIVNI UTJECAJI

 1. Radovi će se izvoditi isključivo noću i objavljivat će se NOTAM-om:
  • Tijekom radova RWY 05/23 će biti zatvorena za sav promet s mogućnosti otvaranja u roku od 20 minuta za zrakoplove sa statusom STS/EMER, STS/HOSP, STS/SAR, STS/HEAD, STS/STATE i STS/HUM, ili
  • Tijekom radova RWY 05/23 će biti zatvorena za sav promet te zbog zahtjevnih radova bez mogućnosti otvaranja za sve zrakoplove uključujući STS/EMER, STS/HOSP, STS/SAR, STS/HEAD, STS/STATE i STS/HUM.
 2. Tijekom perioda zamjene, operacije zrakoplova na RWY 05/23 bit će ograničene na CAT I kontinuirano H24.
MJERE OPREZA

Tijekom perioda zamjene bit će uočljiva razlika između novo-postavljenih svjetala i postojećih svjetala.

UPITI

Upiti vezani za operativne promjene:

Koordinator aerodromske aktivnosti – H24

Email:koordinatori@mzlz-zagreb-airport.hr

Telefon:+385 1 4562 113

Upišite AIP SUP 012/2017 u GEN 0.3.

Ref AIP: LDZA AD 2

LDZA – ZAGREB/PLESO – SANACIJA OŠTEĆENJA NA DIJELU BETONSKOG KOLNIKA UZLETNO-SLETNE STAZE 05/23 I STAZE ZA VOŽNJU A

1.   OPĆENITO

Na Zračnoj luci ZAGREB/Pleso planiraju se izvoditi radovi na sanaciji oštećenja na dijelu betonskog kolnika na uzletno-sletnoj stazi 05/23, stazi za vožnju A i križanju staza za vožnju A i B.
Radovi će se izvoditi na dijelu uzletno-sletne staze 05/23 s betonskim kolnikom, duljine 390 M i širine 45 M, počevši od praga 05, na stazi za vožnju A i spoju (križanju) staza za vožnju A i B (prikazano na slici ispod).

Očekivano trajanje radova je 60 dana.

2.   VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA

Radovi će se izvoditi u periodu od 01 MAR do 01 MAY 2018., kako slijedi:
01 MAR – 24 MAR: od 21:00 do 05:00 UTC;
25 MAR – 01 MAY: od 20:00 do 04:00 UTC.
Sve promjene će biti objavljene NOTAM-om.

3.   OPERATIVNI UTJECAJI

Za vrijeme radova uzletno-sletna staza 05/23 će biti zatvorena za sav promet i zbog zahtjevnosti radova bez mogućnosti otvaranja za sve zrakoplove uključujući STS/EMER, STS/HOSP, STS/SAR, STS/HEAD, STS/STATE i STS/HUM.

4.   UPITI

Upiti vezani za operativne promjene:
Koordinator aerodromske aktivnosti – H24 e-mail: koordinatori@mzlz-zagreb-airport.hr
Telefon: +385 1 4562 113

Upišite AIP SUP 014/2017 u GEN 0.3. REF AIP: LDZA AD 2

LDZA – ZAGREB/PLESO – IZGRADNJA SUSTAVA ZA NADZOR ZEMALJSKOG PROMETA A-SMGCS I PRIPADAJUĆI RADOVI

1.   UVOD

Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. na Međunarodnoj zračnoj luci Zagreb tijekom druge polovice 2017. godine izvodi projekt izgradnje i postavljanja elemenata sustava A-SMGCS (Advanced Surface Movement Guidance and Control System). Očekivani završetak radova je u prosincu 2017.

Ovaj AIP SUP sadrži detaljne informacije o privremenim izmjenama i postupcima koji će se primjenjivati za vrijeme trajanja radova, te on poništava AIP SUP 017/2017.

2.   FAZE I LOKACIJE IZGRADNJE

Projekt se sastoji od radova koji se odvijaju po fazama na 14 lokacija (Ground Stations – GS), a uključuje građevinske i elektroinstalacijske radove.
Građevinski radovi obuhvaćaju kopanje kanala za postavljanje instalacija te izgradnju temelja za stupove antena.
Radovi uključuju prisutnost radnika i strojeva koji su u stalnom kontaktu s TWR-om.
Svi radovi se izvode izvan zaštitnog pojasa RWY-a 05/23.
Točno vrijeme svake faze radova i njihov operativni utjecaj na objavljene zrakoplovne postupke i procedure bit će objavljen NOTAM-om.
Kretanje građevinske opreme obavljat će se na postojećim servisnim cestama zračne luke.
Mogući su kraći prekidi u radu navigacijskih uređaja.
Tijekom LVO radovi se neće izvoditi.

Faza 1/ radovi na lokaciji GS 1 – Zapadna stajanka, rasvjetni stup, krug radijusa 15 M s centrom u točki 454409N 0160354E. Kraće vrijeme (2-3 HR) prisutnost dizalice visine 417 FT AMSL.

Faza 2/ radovi na lokaciji GS 2 – unutar TWR-a Zagreb i na krovu objekta, do visine 457 FT AMSL.

Faza 3/ radovi na lokaciji GS 3 – MET OBS kućica, krug radijusa 10 M s centrom u točki 454346N 0160314E. Visina radova 375 FT AMSL.

Faza 4/ radovi na lokaciji GS 4 – ILS LOC 23 kućica, krug radijusa 10 M s centrom u točki 454345N 0160258E. Visina radova do 368 FT AMSL.

Faza 5/ radovi na lokaciji GS 5 – ILS GP 05, krug radijusa 10 M s centrom u točki 454406N 0160312E.

Faza 5A/ Visina radova 368 FT AMSL.

Faza 5B/ Radovi instalacije antene na antenskom stupu. Visina radova 401 FT AMSL.

Faza 6/ radovi na lokaciji GS 6 – sjeverno od RWY-a, u visini ARP-a – izvan zaštitnog pojasa RWY-a, krug radijusa 10 M s centrom u točki 454436N 0160356E. Visina radova 365 FT AMSL.

Faza 7A/ radovi sjeverno od RWY-a, izvan zaštitnog pojasa RWY-a, u području omeđenim koordinatama:454452N 0160420E 454454N 0160423E 454452N 0160424E 454451N 0160422E Visina radova 365 FT AMSL.

Faza 7B/ radovi sjeverno od RWY-a, izvan zaštitnog pojasa RWY-a, u području omeđenim koordinatama: 454454N 0160422E 454505N 0160439E 454504N 0160440E 454453N 0160424E Visina radova 365 FT AMSL.

Faza 7C/ radovi na lokaciji GS 7/GS 15 – sa sjeverne strane RWY-a u visini TWY D, izvan zaštitnog pojasa RWY-a, krug radijusa 10 M s centrom u točki 454453N 0160422E. Visina radova 381 FT AMSL.

Faza 8/ radovi na lokaciji GS 8 – PSR/MSSR radar, sjeverno od RWY-a u visini TWY E, krug radijusa 10 M s centrom u točki 454506N 0160436E. Visina radova 375 FT AMSL.

Faza 9/ radovi na lokaciji GS 9 – ILS LOC 05, krug radijusa 10 M s centrom u točki 454513N 0160511E Visina radova 365 FT AMSL.

Faza 10/ radovi na lokaciji GS 10 – pumpna stanica južno od TWY F, krug radijusa 10 M s centrom u točki 454450N 0160453E. Visina radova 365 FT AMSL.

Faza 11/ radovi na lokaciji GS 11 – Istočna stajanka, rasvjetni stup broj 1, krug radijusa 15 M s centrom u točki 454434N 0160450E. Visina radova 414 FT AMSL.

Faza 12/ radovi na lokaciji GS 12 – Istočna stajanka, rasvjetni stup broj 6, krug radijusa 15 M s centrom u točki 454429N 0160442E. Visina radova 414 FT AMSL.

Faza 13/ radovi na lokaciji GS 13 – Istočna stajanka, rasvjetni stup broj 12, krug radijusa 15 M s centrom u točki 454423N 0160434E. Visina radova 414 FT AMSL.

Faza14A/ radovi na lokaciji GS 14 – južno od TWY F, 150 M od ruba TWY F, između TWY H i TWY C, radni koridor omeđen koordinatama: 454423N 0160411E 454423N 0160416E 454420N 0160416E 454420N 0160412E, do 368 FT AMSL.

Faza 14B/ radovi na lokaciji GS 14 – južno od TWY F, 150 M od ruba TWY F, između TWY H i TWY C, radni koridor omeđen koordinatama: 454420N 0160416E 454422N 0160416E 454422N 0160418E 454420N 0160418E, do 365 FT AMSL.

Faza 14C/ radovi na lokaciji GS 14 – južno od TWY F, 150 M od ruba TWY F, između TWY H i TWY C, krug radijusa 20 M s centrom u točki 454421N 0160414E. Visina radova 516 FT AMSL.

Prilog: Indeks-karta s ucrtanim lokacijama i fazama radova

3.   OPERATIVNI UTJECAJI

Faza 1 – Zatvaranje parkirne pozicije na zapadnoj stajanci

Faza 5A – Probija prijelaznu površinu ograničenja prepreka

Faza 5B – Zbog probijanja prijelazne površine ograničenja prepreka, povećana OCA/H primjenjuje se za sljedeću kartu objavljenu u AIP-u Republike Hrvatske:

 • LDZA IAC ILS or LOC RWY 05 CAT I/II/III (25 MAY 2017)

ILS RWY05 CATI: CAT D OCA/H 521 (168) ILS RWY05 CATII: CAT B OCA/H 416 (63)

Faze 7A, 7B, 7C– Zbog probijanja prijelazne površine ograničenja prepreka, povećana OCA/H primjenjuje se za sljedeću kartu objavljenu u AIP-u Republike Hrvatske:

 • LDZA IAC ILS or LOC RWY23 CAT I (25 MAY 2017)

CAT B OCA/H 499 (151) CAT D OCA/H 519 (171)

Faza 11, 12 i 13 – Zatvaranje parkirnih pozicija na istočnoj stajanci

Faza 14C – Zbog probijanja prijelazne površine ograničenja prepreka, povećana OCA/H primjenjuje se za sijedeće karte objavljene u AIP-u Republike Hrvatske:

 • LDZA IAC ILS or LOC RWY 05 CAT I/II/III (25 MAY 2017)

ILS RWY05 CATI: CAT D OCA/H 521 (168) ILS RWY05 CATII: CAT B OCA/H 416 (63)

 • LDZA IAC ILS or LOC RWY23 CAT I (25 MAY 2017)

ILS RWY23 CAT I: CAT B OCA/H 499 (151) CAT D OCA/H 519 (171)

4.   UPITI

Za upite vezane uz ove radove molimo kontaktirajte:

Vinko Grga

Telefon:+385 1 6259 409

Telefon:+385 99 3784 312 ili VPN: 232

Email:vinko.grga@crocontrol.hr

Tomislav Tonković

Telefon:+385 1 6259 331

Telefon:+385 98 9810 880 ili VPN: 331

Email:tomislav.tonkovic@crocontrol.hr

Upišite AIP SUP 018/2017 u GEN 0.3.

Ref AIP:

LDZA AD 2.