Cjenik

Cjenik školovanja pilotaCijena
Školovanje na Cessni 150, blok od 10 sati1.400 € / 10.680,00 kn
Teorija – 120 sati predavanja550 € / 4.200,00 kn.
Školovanje na Cessni 172, blok od 10 sati1.600 € / 12.200,00 kn.
ŠKOLOVANJE ZA NOĆNO LETENJE
Teorija i 5 sati letenja na Cessni 150950 € / 7.250,00 kn.
Teorija i 5 sati letenja na Cessni 1721500 € / 11.450,00 kn.
PRODUŽENJE PILOTSKE DOZVOLE
Na Cessni 150, blok od 5 sati700 € / 5.340,00 kn.
Na Cessni 150, blok od 10 sati1.400 € / 10.680,00 kn.
Na Cessni 172, blok od 5 sati800 € / 6.100,00 kn.
Na Cessni 172, blok od 10 sati1.600 € / 12.200,00 kn.
LETENJE ČLANOVA KLUBA ECOS
Sat letenja na Cessni 150 110 € / 840,00 kn.
Sat letenja na Cessni 172125 € / 950,00 kn.
Sat letenja na Cessni 172 FR150 € / 1.145,00 kn.
Sat letenja na takmičenjima i pripremama na Cessni 15085 € / 650,00 kn.
NAJAM AVIONA
Sat letenja na Cessni 150 - ne članovi kluba 125 € / 950,00 kn.
Sat letenja na Cessni 172 – ne članovi kluba 145 € / 1.102,00 kn.
Poklon let + članstvo u Aeroklub Ecos - Zagreb 80 € / 600,00 kn.
Poklon let + članstvo u Aeroklub Ecos - Hrvatsko Zagorje200 € / 1.500,00 kn.
Članstvo u Aeroklub Ecos35 € / 270,00 kn.
Cijene su izražene bez PDV-a Cijena instruktora po satu je 10 € ( ne odnosi se na školovanje) Cijene su izražene bez PDV-a Cijena instruktora po satu je 10 € ( ne odnosi se na školovanje)

*Cijena uključuje sve troškove osim posebnih zahtjeva učenika.

*Slijetanja na AD Zagreb za noćno letenje plaćaju se posebno po cijeni aerodroma od 15 EUR po slijetanju.
*Pravo na klupske cijene imaju svi članovi Aerokluba ECOS koji su za tekuću kalendarsku godinu platili klupsku članarinu. Klupske cijene ne vrijede tijekom školovanja bez obzira što je učenik eventualno član aerokluba.

Tko se može učlaniti u Aeroklub Ecos

– svi koji su završili školovanje u Ecos pilot school

– svi koji nisu završili školovanje u Ecos pilot School  – ako želite postati članovi Ak. Ecos morate naletjeti 50 sati po redovnim cijenama te biti aktivni u Ak. Ecos-u

s Vama od 1990