ATPL(A) - Airline Transport Pilot Licence, dozvola prometnog pilota

Dozvola prometnog pilota aviona je najviša dozvola u pilotskoj profesiji, a koja omogućava obavljanje dužnosti zapovjednika ili kopilota aviona u komercijalnom zračnom prometu.

U pilotskoj školi ECOS tečaj za ATPL(A) u teorijskom dijelu se obavlja sustavom učenja na daljinu uz određeni dio u samim učionicama i dijelu teorijskih praktičnih vježbi sukladno odredbama Area 100 KSA.
- učenje na daljinu 650 sati
- predavanja 65 sati
- praktični rad u učionici 20 sati

ATPL(A) dozvola (ovlaštenje) je jedan od osnovnih kriterija zapošljavanja u kompanijama.

Tečaj osposobljavanja za prometnog pilota zrakopova (frozen)

Završetkom ovog tečaja polaznik dobiva dozvolu prometnog pilota koja se može izdati tek nakon 1.500 sati ukupnog naleta, od čega 500 sati na višepilotnom avionu i 250 sati kao zapovjednik zrakoplova.

U 250 zapovjedničkih sati (PiCpilot in command) može se ubrojiti i PiCUS (pilot in command under supervision) nalet.

Teorijski dio obuke se vrši putem sustava učenja na daljinu na engleskom ili njemačkom jeziku u suradnji sa CAT - Civil Aviation Training Europe GmbH, a sastoji se od navedenih cjelina od 650 sati online predavanja i 85 sati predavanja uživo.
Teorijski dio obuke zahtjeva računalo sa Windows ili MacOS operativnim sustavom i pristup internetu.
Kroz sustav polaznici su vođeni u učenju, i provjeri znanja, te su obvezni svaku od cjelina zadovoljiti sa min. 75% točnih odgovora, dok za 100 KSA sukladno zahtjevima po EASA FCL-u.
 • 010 Air Law and ATC Procedures
 • 021 Airframe Systems, Electrics, Power Plant
 • 022 Instrumentation
 • 031 Mass and Balance
 • 032 Airplane Performance
 • 033 Flight Planning and Monitoring
 • 040 Human Performance and Limitations*
 • 050 Meteorology*
 • 061 General Navigation
 • 062 Radio Navigation
 • 070 Operational Procedures
 • 081 Airplane Principles of Flight
 • 091 VFR & IFR Communications
 • 100 KSA100 Knowledge, Skills and Attitudes (KSA)
*imaoci IR ovlaštenja nisu obvezni polaganja sukladno EASA FCL.

Cijena: od 22.220,00 kn + 5% PDV