ECOS - pilot school tradition that lasts, since 1990

PPL(A) - Private Pilot Licence, dozvola sportskog pilota

Tečaj za osposobljavanje za dozvolu sportskog pilota sa SEP ovlaštenjem (single engine piston) za upravljanje jednomotornim klipnim zrakoplovima u nekomercijalne svrhe i vizualnim uvjetima leta (VFR - Visual Flight Rules).


Program obuke se sastoji od teorijskog dijela za PPL(A) dozvolu u verziji učenja na daljinu (distance learing) na engleskom ili njemačkom jeziku, i praktičnog dijela od minimalno 45 sati leta.
Kroz ovaj tečaj steći ćete znanja koja će Vam osigurati sigurnu letačku budućnost, i predstavlja prvu stepenicu prema ostalim ovlaštenjima (za noćno letenje, instrumentalno letenje, dozvolu instruktora itd.), kao i prema profesionalnim izazovima.

CPL(A) - Commercial Pilot Licence, dozvola profesionalnog pilota

Dozvola profesionalnog pilota sa SEP ovlaštenjem (single engine piston), te MEP ovlaštenjem (multi engine piston) za upravljanje klipnim zrakoplovima u komecijalne svrhe i u vizualnim uvjetima leta (VFR – Visual Flight Rules).

Ova dozvola omogućava korištenje privilegija imatelja PPL dozvole, te sljedećih privilegija:

  • obavljanje poslova zapovjednika aviona ili kopilota bilo kojeg aviona uključenog u operacije koje nisu komercijalni zračni prijevoz,
  • obavljanje poslova zapovjednika avion u komercijalnom zračnom prijevozu na bilo kojem jednopilotnom avionu
  • obavljanje poslova kopilota u komercijalnom zračnom prijevozu
  • i još mnogo više...
ATPL(A) - Airline Transport Pilot Licence, dozvola prometnog pilota

Dozvola prometnog pilota aviona je najviša dozvola u pilotskoj profesiji, a koja omogućava obavljanje dužnosti zapovjednika ili kopilota aviona u komercijalnom zračnom prometu.

U pilotskoj školi ECOS tečaj za ATPL(A) u teorijskom dijelu se obavlja sustavom učenja na daljinu uz određeni dio u samim učionicama i dijelu teorijskih praktičnih vježbi sukladno odredbama Area 100 KSA.
ATPL(A) dozvola (ovlaštenje) je jedan od osnovnih kriterija zapošljavanja u kompanijama.

IR(A) – Instrument Rating, ovlaštenje za instrumentalno letenje

IR(A) predstavlja ovlaštenje za letenje po pravilima instrumentalnog letenja u uvjetima koji ne zadovoljavaju propisane minimume za vizualno letenje (VFR – Visual Flight Rules).

U pilotskoj školi ECOS školovanje za instrument rating obavlja se na zrakoplovima certificiranima za instrumentalno letenje, dok dio školovanja se odrađuje i na simulatoru leta.

Instrumentalno ovlaštenje moguće je napraviti na jednomotornom ili dvomotornom avionu.

FI(A) – Flight Instructor Course, osposobljavanje za instruktora letenja

Tečaj osposobljavanja za instruktora letenja i Refreshment seminar u pilotskoj školi ECOS se obavlja u prostorima pilotske škole na Lučkom i putem sustava učenja na daljinu.

Uvjeti neophodni za pristupanje tečaju su sukladno Pravilniku FCL.915 & FCL.915.FI.
Završetkom osposobljavanja steče se ovlaštenje za instruktora letenja pod restrikcijama sukladno istome pravilniku.

SEP - Single Engine Piston rating

Osposobljavanje koje omogućava upravljanje jednomotorinim klipnim zrakoplovima maksimalne uzletne težine do 5.700 kg.

Night rating

Osposobljavanje koje omogućava upravljanje zrakoplovima noću po uvjetima vizualne orjentacije (VFR).

Towning

Osposobljavanje koje omogućava upravljanje zrakoplovima u zaprezi ili vuča zrakoplovom

FI Refreshment Course

Tečaj osvježavanja znanja za instruktore.

Novosti i obavijesti


ECOS psa

Ecos pilot school – aircharter d.o.o. osnovana je 1990. kao prva privatna pilotska škola. Isto tako njezin avion 9A-DMJ bio je prvi avion registriran na privatnu osobu u bivšoj SFRJ, a i prvi plovidben avion u današnjoj Republici Hrvatskoj. Ecos pilot school je bila po mnogočemu prva – kako kaže njezin vlasnik Miljenko Bucalović „prva privatna pilotska škola, prvi privatno registriran zrakoplov Cessna Reims FR172F YU-DMJ, a poslije i prvo trgovačko društvo sa pet letjelica u floti“.

Više...

Cessna 150

Cessna 150 9A-DMM, je jednomotorni trenažni dvosjed, visokokrilac. Jedan je od najpopularnijih zrakoplova u generalnoj avijaciji. Koristi se za školovanje zbog svoje jednostavnosti i niske cijene korištenja.

Cessna 172

Cessna 172 9A-DDD, zbog kapaciteta od četiri sjedala, popularana je i za panoramske i taksi letove, složenije faze školovanja kao što su dulje rute, instrumentalno letenje i sl. Zrakoplov viših performansi od Cessne 150.

Cessna 172FR

Cessna 172-FR Rocket 9A-DMJ, je avion visokih performansi (više od 200 HP) pogodan za školovanja, taksi letove, panoramske letove, instrumentalno letenje, vuču reklama i jedrilica, bacanje padobranaca i sl.

Piper PA-34

Piper PA-34 Seneca 9A-DMO, je laki dvomotorni zrakoplov namijenjen za prijevoz do 6 osoba, pogodan za dvomotorno školovanje, instrumentalno letenje i taksi letenje zbog svoje sigurnosti i udobnosti.